INFORMACJE

Dyrektor
Zastępca dyrektora
Kierownik PNZ
Pedagog
Pokój nauczycielski
Sekretariat
Sekretariat uczniowski
Główna księgowa
Kierownik d/s gospodarczych
Starsza księgowa
Szkolny inspektor d/s BHP

EGZAMIN ZAWODOWY

Stary egzamin zawodowy

Informator o egzaminie
   potwierdzającym kwalifikacje
   zawodowe - technik usług
   fryzjerskich 514[02]
Warunki zaliczenia egzaminu
Terminy egzaminów
Deklaracja przystąpienia
   do egzaminu

Nowy egzamin zawodowy

Informacje dla zdających
Informator o egzaminie
   potwierdzającym kwalifikacje
   w zawodzie - sprzedawca 522301
Informator o egzaminie
   potwierdzającym kwalifikacje
   w zawodzie - technik usług
   fryzjerskich 514105
Terminy egzaminów
Deklaracja przystąpienia
   do egzaminu

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Kursy dokształcania zawodowego

•  Harmonogram realizacji kursów
   I, II, III stopnia
•  Ważne informacje dla kursanta
•  Wykaz ośrodków dokształcania  
   zawodowego
Podstawa prawna
Regulamin praktycznej nauki zawodu
• Kodeks pracy - Zatrudnianie
  młodocianych
Rozporządzenie MEN w sprawie
   kształcenia ustawicznego 
   w formach pozaszkolnych
Rozporządzenie Rady Ministrów
    w sprawie przygotowania
    zawodowego młodocianych i ich
    wynagradzania

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

X -XI. 2014
XII.2014 - II.2015
III.2015 -V.2015

DLA GIMNAZJALISTÓW

ZSZ NR 2
TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

Informator - zasady naboru
Prezentacja multimedialna szkoły
Ściąga z naszej historii
Tradycja, tradycja, tradycja
Mamy klasę
Wszystko jest lekcją

Zobacz fragment programu TVP
   Szczecin - Kroniki Szczecińskiej
   z dnia 13.03.2014 r.
Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski
Praktyki w Poznaniu
Współpraca z Politechniką

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski

PISZĄ O NAS

Fryzjerzy w DPS w Parsowie.
   Strzygli, czesali, farbowali

Liczy się praca palców

Belfer roku

Czytam i wiem

Czytaj a będziesz wiedział

Nowy sztandar

Babcie pięknie uczesane
Uczeszemy Cię Babciu
Młody Mistrz grzebienia i nożyczek
Projekt Leonardo da Vinci
Pracownia Technik technologii żywności
Akcja "Pola nadziei"

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
2014/2015

ZSZ NR 2

Klasy I

fryzjer

wielozawodowa A

wielozawodowa B

Klasy II

cukiernik i mechanik

fryzjer

sprzedawca

wielozawodowa

Klasy III

fryzjer

sprzedawca

wielozawodowa A

TZ NR 2

Klasa I TTŻ

Klasa I TUF

Klasy II

Klasy III

Klasy IV

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NABÓR NA ROK SZKOLNY
   2014/2015

Zasady rekrutacji
   do TZ nr 2 i ZSZ nr 2

Ośrodek egzaminacyjny
dla sprzedawców

Program magazynowy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  w Poznaniu

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO -
- PEDAGOGICZNEJ

Procedura organizacji pomocy
   psychologiczno - pedagogicznej

KURSY ZAWODOWE

Deklaracja uczestnictwa w kursie
   zawodowym - Prowadzenie
   sprzedaży

Materiały dydaktyczne

Parametry suwnic
Pompy hydrauliczne
 
 
 
 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W KOSZALINIE

   Główna   |   Kontakt   |   Informator  |   Rekrutacja  |    Ogłoszenia    |    BIP  

 

 

Aktualności: 

Zespół Szkół Nr 8 w Koszalinie
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do nauki w naszej szkole.

Technikum Zawodowe Nr 2  kształci w zawodach:

  • Technik Usług Fryzjerskich

  • Technik Technologii Żywności

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształci w zawodach:

  • sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik, ogrodnik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, stolarz, krawiec, kuśnierz, tapicer, obuwnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.

Witamy:


Witamy na naszej stronie internetowej
.
Bliższych informacji dotyczących szkoły uzyskasz w sekretariacie szkoły:

tel./fax (0-94) 343 24 21 / 343 80 71 

 

KONKURS FRYZJERSKI

 

W dniu 1.03 tego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie fryzjerskim organizowanym  przez CECH Rzemiosł  Różnych w Koszalinie, więcej...


 

koncert profilaktyczny „Zastopuj”


Dzięki inicjatywie Daniela Harasyma oraz Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej uczniowie klas 1f,1bw oraz 1 tz uczestniczyli w dniu 27.02.2015r. w koncercie profilaktycznym „Zastopuj”, więcej...


 

Zbiórka charytatywna


Akcja charytatywna na rzecz osób przewlekle chorych, więcej...
 

 

PRELEKCJA O ZASADACH PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA


W dniu 5 lutego 2015r. odbyła się prelekcja na temat prawidłowego odżywiania dla klasy 3 fryzjer, 3 technikum fryzjerskiego i 1 technik technologii żywienia,
więcej...

 

ZAJĘCIA Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO, KULTUROWEGO, JĘZYKOWEGO (19.01.2015 - 23.01.2015)


W dniach od 19 do 23.01.2015r. na terenie Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,
więcej... 

 

NOWY KIERUNEK W NASZEJ SZKOLE


Od 01 września 2013 r., w Technikum Zawodowym Nr 2
          wystartował nowy kierunek kształcenia, a mianowicie
                          "Technik technologii żywności"
.
Więcej informacji w dziale dla gimnazjalistów.
 

"Prawdziwy cukiernik to przede wszystkim artysta”

 

W listopadzie kolejna, dziesięcioosobowa grupa naszych uczniów z klasy II technikum technologii żywienia i klasy III wielozawodowej /cukiernik/ uczestniczyła w ostatniej edycji projektu „Najlepszy w zawodzie”, więcej...


 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI


Na zebrania z rodzicami serdecznie zapraszamy
w każdy pierwszy wtorek danego miesiąca
w godz. od 15:00 do 17:00.
 

 

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin

                                                                                Data aktualizacji: 23 marzec 2015

 

Informacje ogólne o projekcie
Informacja o partnerze
   w programie Leonardo da Vinci
Szkolny regulamin
   praktyk zagranicznych
Szkolny regulamin rekrutacji
Terminarz rekrutacji i działań dla
    grupy uczestników
Lista uczestników w projekcie
    01.03.2015-28.03.2015
Kontakt
Pobierz

        • Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie uczestników stażu

Prezentacja_Sary_Pauliny_Angeliki
Prezentacja_Katarzyny_Karoliny
Prezentacja Julii_Pauliny_Justyny
Prezentacja_Marysi_Magdy
Media
        13 marca 2014 -
           - Głos Koszaliński
           "Fryzjerki jadą do Anglii"
        13 marca 2014
           TVP Szczecin -Kronika  
           "Zadbają o fryzury
            Brytyjczyków"
        marzec 2014 - Polskie Radio
           Koszalin
        • 25 kwietnia 2014 r.
           praktyki zagraniczne
Archiwum

          3_grudnia_2013
           - spotkanie informacyjne

          4 luty 2014 - zebranie
          17 luty 2014 - zajęcia
            poprzedzające wyjazd na staż 
          11 marzec 2014 - odprawa
            przed wyjazdem na staż

          • Lista uczestników stażu
            16.03 2014 r. - 12.04.2014r.

          Zajęcia z przygotowania
           kulturowego, językowego,
           pedagogicznego

PROJEKT NAJLEPSZY W ZAWODZIE

 

 O  projekcie "Najlepszy w zawodzie"

Informacje ogólne o projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
   w projekcie
Szczegółowe kryteria rekrutacji na
   poszczególne formy wsparcia
Konkurs
Rozstrzygnięcie konkursów
Relacja z warsztatów motywacyjno
   doradczych w Łukęcinie
Regulamin konkursu Najlepszy
    w zawodzie - II edycja
Regulamin konkursu Najlepsza klasa
   II edycja
Rozstrzygnięcie konkursu II edycja

Kurs w formie warsztatów z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych

Opis warsztatów z zakresu
   dekorowania  wyrobów cukierniczych
Relacja z wyjazdu 16.11-21.11.2014

Doradztwo zawodowe

Doradcy w szkole
Godziny pracy doradców
Ogłoszenie o rekrutacji -
    poradnictwo indywidualne
Pobierz:
          Formularz zgłoszeniowy do
             projektu
          Deklaracja uczestnictwa
             w projekcie
          Oświadczenie uczestnika
             projektu

Media

          • marzec 2014 - Głos Koszaliński
            "Na naukę zawodu"

Archiwum

Ogłoszenie o rekrutacji
   na warsztaty  I grupa
Lista uczestników warsztatów
   01.06.2014 r. - 06.06.2014
Informacje o wyjeździe dla uczniów
   I grupa
Informacja o wynikach konkursu
Sprawozdanie z wyjazdu na
    warsztaty I grupy
    01.06.2014 r.- 06.06.2014 r. 
Ogłoszenie o rekrutacji na warsztaty

Formularz kryteriów

Karta praw obowiązków
   uczestnika projektu
Lista uczestników warsztatów
   16-11-2014 r. 21-11-2014
Informacje dla uczniów i rodziców
   o wyjeździe na warsztaty
  
16.11-21.11.2014 r
Regulamin konkursu Najlepsza klasa
   I edycja
Regulamin konkursu Najlepszy
    w Zawodzie I edycja
Konkurs "Najlepsza klasa"

Kontakt

Kontakt

WYDARZENIA
W ŻYCIU SZKOŁY
ROK 2010/2011

• Wydarzenia z lat 2010/2011

WYDARZENIA
W ŻYCIU SZKOŁY
ROK 2012/2013

Wydarzenia w życiu szkoły
    rok 2012/1013

PLANY KLAS

 PLANY KLAS
   (od 02.03.do 02.04.2015)

NASZA SZKOŁA

Pracownicy szkoły
Grono Pedagogiczne
Hymn szkoły
Patron Szkoły
Dzwonki

Terminarz
Plany nauczycieli

DLA NAUCZYCIELI

Regulamin wycieczek szkolnych
   wraz z załącznikami
Dokumenty