KOMUNIKAT

Szkoły zamknięte do 10 kwietnia.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”zajęcia w szkołach zostały zawieszone do 10 kwietnia.

Od 25 marca placówki te będą zobowiązane jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Apelujemy do  naszych uczniów:

Zostańcie w tych dniach w domach, nie przebywajcie w miejscach publicznych, ograniczcie kontakt z innymi osobami. To nie są ferie i czas na spotkania towarzyskie!

Zadbajcie o siebie, zachowajcie szczególną ostrożność, nie narażajcie zdrowia swoich najbliższych. To również od Was zależy, czy koronowirus będzie się rozprzestrzeniał. Nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie. Nie chcemy również, aby wirus zagrażał zdrowiu i życiu kolejnych osób.

Bardzo prosimy, aby czas, który spędzacie w domu, był wykorzystany efektywnie np. na uzupełnienie zaległości, przeczytanie lektur, rozwiązywanie dodatkowych zadań, wykorzystanie materiałów edukacyjnych wysyłanych Wam przez nauczycieli. Prosimy o odczytywanie bieżących informacji w e-dzienniku i na innych komunikatorach.

Życzymy Wam zdrowia i owocnej pracy,

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 i  Nauczyciele

WAZNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ZS NR 8 W KOSZALINIE !

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku od dn. 25 marca rozpoczynamy systematyczne kształcenie na odległość. Nauka realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych uczniom przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Komunikacja na linii  nauczyciel – uczeń – rodzic będzie odbywała się za pomocą komunikatora e-dziennika szkoły i poczty e-mail po uzgodnieniu. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, zasady egzekwowania wiedzy oraz oceniania  przekażą uczniom nauczyciele uczący danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Dla poszczególnych oddziałów koordynatorem realizacji nauczania na odległość są wychowawcy poszczególnych klas.

INFORMACJA OD PEDAGOGA

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie sytuacja zmusza nas do zmiany formy naszych kontaktów. Jeśli będziecie potrzebowali wsparcia, konsultacji, rozmowy, proszę dzwonić do mnie na numer: 503 633 563 lub pisać na maila: pedagogzs8koszalin@wp.pl, znajdziecie mnie również na skype: Joanna pedagogzs8.

Dodatkowo, poniżej zamieszczam adres strony, dzięki której każdy, kogo dotknął kryzys związany z epidemią koronawirusa, może zasięgnąć darmowej porady psychologa lub psychoterapeuty: https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

Pozdrawiam, pedagog Joanna May

DRODZY UCZNIOWIE!

Drodzy Uczniowie,

Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie podał adresu mailowego do e-dziennika prosimy o przesłanie go wraz z nazwiskiem i klasą pod adres rodzice@zs8.koszalin.pl lub na sekretariat@zs8.koszalin.pl lub do wychowawców. Brak tych danych nie zwalnia Was z wykonywania zadań przygotowanych przez nauczycieli.

Nauka zdalna

Kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie Technikum lub Branżowej Szkoły mogą korzystać ze strony internetowej: kwalifikacjewzawodzie.pl  Znajdziecie tu testy online z egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Drodzy maturzyści

Przypominamy, że na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające w przygotowaniach do egzaminów. Linki do

Branżowa Szkoła I stopnia