UWAGA!

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostają zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. OD 29 CZERWCA BR., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

PRZYPOMINAMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH UCZNIOWI BĘDĄCEMU MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W OKRESIE FERII SZKOLNYCH PRZYSŁUGUJE URLOP WYPOCZYNKOWY ORAZ URLOP BEZPŁATNY, ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU PRACY.

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KADYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 wykonywane będą  w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Koszalinie w okresie od 22 czerwca 2020 r. – po uprzednim indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu z Ośrodkiem (nr tel. 94 342 42 39) – terminu i godziny zgłoszenia się na badanie.

Szczegółową procedurę przyjmowania pacjentów (pracowników, uczniów i kandydatów do szkół) na badania lekarskie w ośrodku określa instrukcja w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2, zamieszczona na stronie internetowej ośrodka www.womp.koszalin.pl, w zakładce BIP. Kandydat zgłaszający się na badanie obowiązany jest w szczególności przy rejestracji okazać legitymację szkolną lub dowód osobisty, posiadać maseczkę sanitarną i rękawiczki.

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

WYTYCZNE dla zdających, dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu MATURALNEGO:

WYTYCZNE (kliknj na link)