DZIEŃ OTWARTY ON-LINE

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE w ZESPOLE SZKÓŁ nr 8

27.05.2020r. i 28.05.2020r. w godzinach od 10.00 do 12.00.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną ósmoklasistów i rodziców do rozmów on-line z doradcą zawodowym i pedagogiem naszej szkoły.

Adres naszego  Skype’a: zs8zaprasza

Nasz numer telefonu: 94 343 8168

Adres mailowy: pedagogzs8@wp.pl

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

WYTYCZNE dla zdających, dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu MATURALNEGO:

WYTYCZNE (kliknj na link)

KOMUNIKAT

Kształcenie w szkołach i placówkach oświatowych na odległość zostało przedłużone do 24 maja.

Harmonogram egzaminów maturalnych i zawodowych można sprawdzić na stronie internetowej kuratorium: http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/harmonogram-egzaminow-osmoklasisty-maturalnego-i-zawodowego/

Od 25 marca placówki są zobowiązane prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Apelujemy do  naszych uczniów:

Zostańcie w tych dniach w domach, nie przebywajcie w miejscach publicznych, ograniczcie kontakt z innymi osobami. To nie są ferie i czas na spotkania towarzyskie!

Zadbajcie o siebie, zachowajcie szczególną ostrożność, nie narażajcie zdrowia swoich najbliższych. To również od Was zależy, czy koronawirus będzie się rozprzestrzeniał. Nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie. Nie chcemy również, aby wirus zagrażał zdrowiu i życiu kolejnych osób.

Bardzo prosimy, aby czas, który spędzacie w domu, był wykorzystany efektywnie np. na uzupełnienie zaległości, przeczytanie lektur, rozwiązywanie dodatkowych zadań, wykorzystanie materiałów edukacyjnych wysyłanych Wam przez nauczycieli. Prosimy o odczytywanie bieżących informacji w e-dzienniku i na innych komunikatorach.

Życzymy Wam zdrowia i owocnej pracy,

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 i  Nauczyciele

WAZNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ZS NR 8 W KOSZALINIE !

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku od dn. 25 marca rozpoczynamy systematyczne kształcenie na odległość. Nauka realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych uczniom przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Komunikacja na linii  nauczyciel – uczeń – rodzic będzie odbywała się za pomocą komunikatora e-dziennika szkoły i poczty e-mail po uzgodnieniu. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, zasady egzekwowania wiedzy oraz oceniania  przekażą uczniom nauczyciele uczący danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Dla poszczególnych oddziałów koordynatorem realizacji nauczania na odległość są wychowawcy poszczególnych klas.

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE, PRACODAWCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

„Zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych” – napisali we wspólnym komunikacie szefowie MRPiPS i MEN.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 3., § 4. 3. – pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie.

W przypadku uczniów, którzy nie zrealizowali jeszcze turnusów dokształcania teoretycznego, zakłada się możliwość realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość.

MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI

Drodzy uczniowie,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole, nauczyciele, chcąc wesprzeć Was w nauce przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. E-materiały możecie znaleźć: w dzienniku elektronicznym (komunikator, tablica ogłoszeń, praca domowa) poprzez e-mail oraz  kontakt z wychowawcą. Zachęcamy do kształcenia w domu oraz systematyczne sprawdzanie przygotowywanych dla Was wiadomości.

INFORMACJA OD PEDAGOGA

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie sytuacja zmusza nas do zmiany formy naszych kontaktów. Jeśli będziecie potrzebowali wsparcia, konsultacji, rozmowy, proszę dzwonić do mnie na numer: 503 633 563 lub pisać na maila: pedagogzs8koszalin@wp.pl, znajdziecie mnie również na skype: Joanna pedagogzs8.

Dodatkowo, poniżej zamieszczam adres strony, dzięki której każdy, kogo dotknął kryzys związany z epidemią koronawirusa, może zasięgnąć darmowej porady psychologa lub psychoterapeuty: https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

Pozdrawiam, pedagog Joanna May

DRODZY UCZNIOWIE!

Drodzy Uczniowie,

Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie podał adresu mailowego do e-dziennika prosimy o przesłanie go wraz z nazwiskiem i klasą pod adres rodzice@zs8.koszalin.pl lub na sekretariat@zs8.koszalin.pl lub do wychowawców. Brak tych danych nie zwalnia Was z wykonywania zadań przygotowanych przez nauczycieli.

Nauka zdalna

Kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie Technikum lub Branżowej Szkoły mogą korzystać ze strony internetowej: kwalifikacjewzawodzie.pl  Znajdziecie tu testy online z egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Drodzy maturzyści

Przypominamy, że na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające w przygotowaniach do egzaminów. Linki do