INFORMACJE

Dyrektor
Zastępca dyrektora
Kierownik PNZ
Pedagog
Pokój nauczycielski
Sekretariat
Sekretariat uczniowski
Główna księgowa
Kierownik d/s gospodarczych
Starsza księgowa
Szkolny inspektor d/s BHP

EGZAMIN ZAWODOWY

Stary egzamin zawodowy

Informator o egzaminie
   potwierdzającym kwalifikacje
   zawodowe - technik usług
   fryzjerskich 514[02]
Warunki zaliczenia egzaminu
Terminy egzaminów
Deklaracja przystąpienia
   do egzaminu

Nowy egzamin zawodowy

Informacje dla zdających
Informator o egzaminie
   potwierdzającym kwalifikacje
   w zawodzie - sprzedawca 522301
Informator o egzaminie
   potwierdzającym kwalifikacje
   w zawodzie - technik usług
   fryzjerskich 514105
Terminy egzaminów
Deklaracja przystąpienia
   do egzaminu

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Kursy dokształcania zawodowego

•  Harmonogram realizacji kursów
   I, II, III stopnia
•  Ważne informacje dla kursanta
•  Wykaz ośrodków dokształcania  
   zawodowego
Podstawa prawna
•  Kodeks pracy - Zatrudnianie
   młodocianych
Rozporządzenie MEN w sprawie
   kształcenia ustawicznego 
   w formach pozaszkolnych

Wynagrodzenie młodocianych pracowników

X -XI. 2014

DLA GIMNAZJALISTÓW

ZSZ NR 2
TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

Informator - zasady naboru
Prezentacja multimedialna szkoły
Ściąga z naszej historii
Tradycja, tradycja, tradycja
Mamy klasę
Wszystko jest lekcją

Zobacz fragment programu TVP
   Szczecin - Kroniki Szczecińskiej
   z dnia 13.03.2014 r.

PISZĄ O NAS

Fryzjerzy w DPS w Parsowie.
   Strzygli, czesali, farbowali

Liczy się praca palców

Belfer roku

Czytam i wiem

Czytaj a będziesz wiedział

Nowy sztandar

Babcie pięknie uczesane
Uczeszemy Cię Babciu

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
2014/2015

ZSZ NR 2

Klasy I

fryzjer

wielozawodowa A

wielozawodowa B

Klasy II

cukiernik i mechanik

fryzjer

sprzedawca

wielozawodowa

Klasy III

fryzjer

sprzedawca

wielozawodowa A

TZ NR 2

Klasa I TTŻ

Klasa I TUF

Klasy II

Klasy III

Klasy IV

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NABÓR NA ROK SZKOLNY
   2014/2015

Zasady rekrutacji
   do TZ nr 2 i ZSZ nr 2

Ośrodek egzaminacyjny
dla sprzedawców

Program magazynowy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  w Poznaniu

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO -
- PEDAGOGICZNEJ

Procedura organizacji pomocy
   psychologiczno - pedagogicznej

KURSY ZAWODOWE

Deklaracja uczestnictwa w kursie
   zawodowym - Prowadzenie
   sprzedaży

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Regulamin wycieczek szkolnych
   wraz z załącznikami

DLA NAUCZYCIELI

Dokumenty
 
 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W KOSZALINIE

   Główna   |   Kontakt   |   Informator  |   Rekrutacja  |    Ogłoszenia    |    BIP  

 

 

Aktualności: 

  

Witamy:


Witamy na naszej stronie internetowej
.
Bliższych informacji dotyczących szkoły uzyskasz w sekretariacie szkoły:

tel./fax (0-94) 343 24 21 / 343 80 71 

 

Przedłużenie terminu naboru do projektu POMAGA NAM NAUKA


kliknij na link: Przedłużenie terminu naboru do projektu POMAGA NAM NAUKA
 

KONKURS PN. "NAJLEPSZA KLASA"

 

KLASA III TF technik usług fryzjerskich zajęła II miejsce w konkursie, pn. „Najlepsza klasa” spośród 53 techników i szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego, więcej...

 

NOWY KIERUNEK W NASZEJ SZKOLE


Od 01 września 2013 r., w Technikum Zawodowym Nr 2
          wystartował nowy kierunek kształcenia, a mianowicie
                          "Technik technologii żywności"
.
Więcej informacji w dziale dla gimnazjalistów.
 

Szkoła Mistrzów "Professional"
 W. Kandulski - PoznaŃW dniach 2.06-6.06.2014 r. klasy o zawodzie cukiernik odbyły praktykę w Szkole Mistrzów „Professional”
W. Kandulski w Poznaniu
,
więcej ...
 

Wielki sukces odniosły uczennice
II Technikum Zawodowego
w zawodzie technik usług fryzjerskich


Dnia 06.03.2014 r. w III Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego
o „Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki”
wielki sukces
odniosły uczennice

II Technikum Zawodowego – technik usług fryzjerskich

działającego w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie,
więcej...


 

Młody Mistrz - Magdalena Mróz -
grzebienia i nożyczek

 

Przeczytaj artykuł Głosu Koszalińskiego,
z dn. 21 marca 2014 r.,
(kliknij na obrazek)

 

Projekt Leonardo Da Vinci
angielskie praktyki

W ramach Projektu Leonardo da Vinci uczennice w zawodzie fryzjer odbywały praktyki w Portsmouth w Anglii (kliknij na obrazek)
 

Pracownia fryzjerska

      

Uczennice naszej szkoły czesały Panie w nowej pracowni fryzjerskiej (kliknij na obrazek)
 

Wyposażenie pracowni zawodowych -
- Projekt "Najlepszy w zawodzie"

W Zespole Szkół Nr 8 powstanie nowoczesna pracownia - laboratorium dla uczniów kształcących się z zawodzie "Technik technologii żywności" (kliknij na obrazek)
 

Współpraca z Politechniką Koszalińską

Dzięki uprzejmości Politechniki Koszalińskiej nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach, więcej...
 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI


Na zebrania z rodzicami serdecznie zapraszamy
w każdy pierwszy wtorek danego miesiąca
w godz. od 15:00 do 17:00.
 

 

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin

                                                                                Data aktualizacji: 01 października 2014

 

 

Informacje ogólne o projekcie
Informacja o partnerze
   w programie Leonardo da Vinci
Szkolny regulamin
   praktyk zagranicznych
Szkolny regulamin rekrutacji
Terminarz rekrutacji i działań dla
    grupy uczestników
Kontakt
Pobierz

        • Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie uczestników stażu

Prezentacja_Sary_Pauliny_Angeliki
Prezentacja_Katarzyny_Karoliny
Prezentacja Julii_Pauliny_Justyny
Prezentacja_Marysi_Magdy
Media
        13 marca 2014 -
           - Głos Koszaliński
           "Fryzjerki jadą do Anglii"
        13 marca 2014
           TVP Szczecin -Kronika  
           "Zadbają o fryzury
            Brytyjczyków"
        marzec 2014 - Polskie Radio
           Koszalin
        • 25 kwietnia 2014 r.
           praktyki zagraniczne
Archiwum

          3_grudnia_2013
           - spotkanie informacyjne

          4 luty 2014 - zebranie
          17 luty 2014 - zajęcia
            poprzedzające wyjazd na staż 
          11 marzec 2014 - odprawa
            przed wyjazdem na staż

          • Lista uczestników stażu
            16.03 2014 r. - 12.04.2014r.

PROJEKT NAJLEPSZY W ZAWODZIE

 

 O  projekcie "Najlepszy w zawodzie"

Informacje ogólne o projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
   w projekcie
Szczegółowe kryteria rekrutacji na
   poszczególne formy wsparcia
Konkurs
Regulamin konkursu Najlepsza klasa
   I edycja
Regulamin konkursu Najlepszy
    w Zawodzie I edycja
Rozstrzygnięcie konkursów

Kurs w formie warsztatów z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych

Opis warsztatów z zakresu
   dekorowania  wyrobów cukierniczych
Lista uczestników warsztatów
   16-11-2014 r. 21-11-2014

Doradztwo zawodowe

Doradcy w szkole
Godziny pracy doradców
Ogłoszenie o rekrutacji -
    poradnictwo indywidualne
Pobierz:
          Formularz zgłoszeniowy do
             projektu
          Deklaracja uczestnictwa
             w projekcie
          Oświadczenie uczestnika
             projektu
          Formularz kryteriów
          Karta praw obowiązków
             uczestnika projektu

Media

          • marzec 2014 - Głos Koszaliński
            "Na naukę zawodu"

Archiwum

Ogłoszenie o rekrutacji
   na warsztaty  I grupa
Lista uczestników warsztatów
   01.06.2014 r. - 06.06.2014
Informacje o wyjeździe dla uczniów
   I grupa
Informacja o wynikach konkursu
Sprawozdanie z wyjazdu na
    warsztaty I grupy
    01.06.2014 r.- 06.06.2014 r. 
Ogłoszenie o rekrutacji na warsztaty

Kontakt

Kontakt

WYDARZENIA
W ŻYCIU SZKOŁY
ROK 2010/2011

• Wydarzenia z lat 2010/2011

WYDARZENIA
W ŻYCIU SZKOŁY
ROK 2012/2013

Wydarzenia w życiu szkoły
    rok 2012/1013

NASZA SZKOŁA

Pracownicy szkoły
Grono Pedagogiczne
Hymn szkoły
Patron Szkoły
Dzwonki

PLANY KLAS

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
klasa 1 aw
klasa 1 bw
klasa 1 f
klasa 2 as
klasa 2 aw
klasa 2 cm
klasa 2 f
klasa 3 as
klasa 3 aw
klasa 3 f
Technikum Zawodowe Nr 2
1 TZ
2 TZ
3 TF
4 TF

PLANY NAUCZYCIELI

Plany nauczycieli

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład samorządu uczniowskiego