WYNIKI EGZAMINÓW!

Termin przekazywania zdającym świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021 to najwcześniej 8 września 2021 r.

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 – kierunki kształcenia

Technik Technologii Żywności

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do: kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich,

Technik Usług Fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji włosów. Podczas cyklu nauczania każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 2- kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia

Wiodące kierunki Branżowej Szkoły I stopnia to: automatyk, cukiernik, elektromechanik, fryzjer, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek