TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 – kierunki kształcenia

Technik Technologii Żywności

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do: kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich,

Technik Usług Fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji włosów. Podczas cyklu nauczania każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 2- kierunki kształcenia