Technikum Zawodowe nr 2

Technik Technologii Żywności

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do: kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich,

Technik Usług Fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji włosów. Podczas cyklu nauczania każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Wiodące kierunki Branżowej Szkoły I stopnia to: fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, złotnik, introligator, elektromechanik, mechanik—monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mechanik—operator maszyn do produkcji drzewnej, operator obrabiarek skrawających.
Kształcimy w wielu innych zawodach: kaletnik, drukarz, obuwnik, zegarmistrz, kuśnierz, optyk-mechanik, wędliniarz, kamieniarz.

kliknij na zdjęcie