Kospel kształci swoich pracowników

„W 2008 roku Kospel rozpoczął współpracę z Zespołem Szkół nr 8 w Koszalinie. Młodzież zaczęła wówczas uczyć się zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń. W roku szkolnym 2016/2017 dwóch pierwszych uczniów koszalińskiego ZS nr 8 rozpoczęło też naukę na kierunku operator obrabiarek skrawających” więcej…