Cybernauci

Dbałość o bezpieczeństwo w Internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia, jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych, dlatego  szkoła włączyła się w realizację działań „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

Jest to ogólnopolski projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Patronat honorowy objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Takie zajęcia realizowane były w naszej placówce. Koordynatorem projektu i zarazem realizatorem Pani Małgorzata Szymczak-Grześkowiak Emisariusz Bezpiecznego Internetu. Tematyka warsztatów dotyczyła ochrony wizerunku w sieci, bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa.

Podczas warsztatów uczniowie uzyskali informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności z portali społecznościowych, a także dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z Internetu.

Przy okazji wywiadówek w szkole, odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów, a także kadry nauczycielskiej. Nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa, poznali nowe inspiracje do pracy z uczniami z użyciem nowych technologii. Wszystkie informacje i wskazówki zdobyte podczas zajęć pozwalają na bezpieczne korzystanie z wszelkich technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Dzień bezpiecznego Internetu

Luty miesiącem Bezpiecznego Internetu dlatego 6 lutego 2018 r.,  w Dniu Bezpiecznego Internetu – dniu otwartym dla rodziców w naszej szkole powstał punkt informacyjny dotyczący bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

Rodzice posłuchali prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie, otrzymali naklejki oraz ulotki o bezpieczeństwie w sieci. Każdy w szkole (uczeń, nauczyciel, rodzic) mógł skorzystać z punktu informacyjnego, na którym były udostępnione m.in. materiały wykonane przez uczniów, plakaty, książeczki.

Uczniowie nabyli nową wiedzę i odtworzyli wcześniej nabytą, odnośnie praw autorskich, ochrony wizerunku, zasad netykiety i wielu innych. Na godzinie wychowawczej wraz z wychowawcą stworzyli prace, które stały się szkolną encyklopedią wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania internetu. Zaangażowanie uczniów zostało nagrodzone.

Gratulujemy.

„Czas na ZAWODOWCA”

W okresie ferii zimowych 12 pełnoletnich uczniów z zasadniczych klas zawodowych w Zespole Szkół Nr 8 w Koszalinie wzięło udział w kursach: barmańsko-baristycznym oraz wizażu z elementami stylizacji paznokci i pielęgnacji oprawy oka.

Kursy zorganizowano w ramach realizacji projektu „Czas na ZAWODOWCA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020.

40-godzinne szkolenie barmanów-baristów przeprowadziła Trójmiejska Szkoła Barmanów z Gdyni. Uczestnicy kursu nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. podstaw technologii i towaroznawstwa napojów, organizacji baru, technik miksowania, technik mieszania napojów zimnych i gorących, prawidłowej obsługi ekspresu ciśnieniowego i kultury espresso.

32-godzinne szkolenie wizażu z elementami stylizacji paznokci i pielęgnacji oprawy oka zorganizował Instytut Makijażu Permanentnego w Europejskiej Akademii Szkoleniowej Aleksandry Góreckiej w Koszalinie.

Tematyka kursów wykraczała poza program nauczania w zawodzie, a zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z uwzględnieniem elementów wykładu, co pozwoliło na zdobycie konkretnych umiejętności. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymali zaświadczenia ukończenia szkoleń i stosowne certyfikaty.