„Czas na ZAWODOWCA”

W okresie ferii zimowych 12 pełnoletnich uczniów z zasadniczych klas zawodowych w Zespole Szkół Nr 8 w Koszalinie wzięło udział w kursach: barmańsko-baristycznym oraz wizażu z elementami stylizacji paznokci i pielęgnacji oprawy oka.

Kursy zorganizowano w ramach realizacji projektu „Czas na ZAWODOWCA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020.

40-godzinne szkolenie barmanów-baristów przeprowadziła Trójmiejska Szkoła Barmanów z Gdyni. Uczestnicy kursu nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. podstaw technologii i towaroznawstwa napojów, organizacji baru, technik miksowania, technik mieszania napojów zimnych i gorących, prawidłowej obsługi ekspresu ciśnieniowego i kultury espresso.

32-godzinne szkolenie wizażu z elementami stylizacji paznokci i pielęgnacji oprawy oka zorganizował Instytut Makijażu Permanentnego w Europejskiej Akademii Szkoleniowej Aleksandry Góreckiej w Koszalinie.

Tematyka kursów wykraczała poza program nauczania w zawodzie, a zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z uwzględnieniem elementów wykładu, co pozwoliło na zdobycie konkretnych umiejętności. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymali zaświadczenia ukończenia szkoleń i stosowne certyfikaty.