Technik Technologii Żywności

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do:

  • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych.
  • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu, itp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania produktów spożywczych

2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych

3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Technikum Zawodowe nr 2 współpracuje z Politechniką Koszalińską , gdzie są realizowane zajęcia z analizy żywności w laboratorium technologii żywności Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.

kliknij na zdjęcie :))

 

Uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 mogą uczestniczyć w projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształconych zawodów do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty otrzymują wsparcie z zakresu:

  • poradnictwa zawodowego,
  • szkolenia/kursu,
  • stażu w zakładzie pracy.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
  • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
  • kontrolnych placówkach gastronomicznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.