Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – zawody

Prowadzimy nabór na następujące kierunki (nauka trwa 3 lata):

 • fryzjer
 • sprzedawca
 • cukiernik
 • piekarz
 • stolarz
 • tapicer
 • krawiec
 • złotnik
 • introligator
 • elektromechanik
 • mechanik—monter maszyn i urządzeń
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • mechanik—operator maszyn do produkcji drzewnej
 • operator obrabiarek skrawających
 • i wiele innych:
  • kaletnik
  • drukarz
  • obuwnik
  • zegarmistrz
  • kuśnierz
  • optyk-mechanik
  • wędliniarz
  • kamieniarz.

Branżowa Szkoła I stopnia kształci uczniów w systemie dualnym, który zakłada połączenie nauki teoretycznej w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawców:

 • największą grupę stanowią rzemieślnicy (fryzjerzy,cukiernicy, piekarze, stolarze…) zrzeszeni
  w Cechu Rzemiosł Różnych
 • największym zakładem pracy szkolącym przyszłych mechaników–monterów maszyn i urządzeń jest Kospel S.A.
 • liczną grupę stanowią właściciele sklepów skupieni w Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców
 • pracodawcą, który przygotuje do pracy przyszłych operatorów maszyn i urządzeń jest Veraplast S.C.
 • współpracę ze szkołą zadeklarowali przedstawiciele firmy Dajar, KPPD, Sano, Espersen.