Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Wiodące kierunki Szkoły Branżowej I stopnia to: fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, złotnik, introligator, elektromechanik, mechanik—monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mechanik—operator maszyn do produkcji drzewnej, operator obrabiarek skrawających.
Kształcimy w wielu innych zawodach: kaletnik, drukarz, obuwnik, zegarmistrz, kuśnierz, optyk-mechanik, wędliniarz, kamieniarz.

kliknij na zdjęcie 🙂