Śniadanie na trawie

Wtorek 29.05.2018 to m.in. „Śniadanie na trawie” – ogólnoszkolna impreza w ramach realizacji programu profilaktycznego „Zdrowo jeść, zdrowo żyć, zdrowym być”. Ideą jest wspólne spożywanie zdrowego II śniadania, udział w konkursach, rywalizacja międzyklasowa, wiele wspólnej dobrej zabawy. Organizatorami byli: Samorząd Uczniowski, nauczyciele wychowania fizycznego, a pomysłodawcą i koordynatorem p. J. Hałasa. Nad całością czuwało szanowne Jury w osobie Pani Dyrektor, Pana Dyrektora i Pani Pedagog.

Opracowanie: Joanna Hałasa