WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ZS NR 8 W KOSZALINIE !

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku od dn. 25 marca rozpoczynamy systematyczne kształcenie na odległość. Nauka realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych uczniom przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Komunikacja na linii  nauczyciel – uczeń – rodzic będzie odbywała się za pomocą komunikatora e-dziennika szkoły i poczty e-mail po uzgodnieniu . Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, zasady egzekwowania wiedzy oraz oceniania  przekażą uczniom nauczyciele uczący danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Dla poszczególnych oddziałów koordynatorem realizacji nauczania na odległość są wychowawcy poszczególnych klas.