AUTOMATYK nowy kierunek kształcenia od roku szkolnego 2020/2021 w Branżowej Szkole I stopnia

W dniu 12 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktyczno-wychowawczej pomiędzy Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Elżbietę Mielnikiewicz – Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie, a ESPERSEN POLSKA Spółka z o.o. i ESPERSEN KOSZALIN Spółka z o.o. z siedzibami w Koszalinie.

Absolwenci szkół podstawowych,  którzy w nowym roku szkolnym podejmą decyzję o nauce zawodu – automatyk, kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe realizować będą w szkole, natomiast praktyczną naukę zawodu odbywać będą w jednej z dwóch spółek: Espersen Polska lub Espersen Koszalin.

Pracodawca zapewnia, że automatyk to zawód, który:

  • w przyszłości zapewni wiele propozycji zatrudnienia,
  • otworzy możliwości rozwoju w kierunku automatyka i robotyka, elektronika, mechatronika, informatyka, elektryka.

Już na starcie wynagrodzenie ustawowe  +200 zł. „na rękę” od pracodawcy za postępy w nauce.