OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Branżowa Szkoła I stopnia

Wiodące kierunki trzyletniej Szkoły Branżowej I stopnia to:

 • automatyk – NOWOŚĆ,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • mechanik – operator do produkcji drzewnej,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • elektromechanik,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • i wiele innych

Branżowa Szkoła I stopnia kształci uczniów w systemie dualnym, który zakłada połączenie nauki teoretycznej w szkole z praktyczną nauką zawodów u pracodawców.

Największą grupę stanowią rzemieślnicy (fryzjerzy, cukiernicy, piekarze, stolarze) zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych.

Grupa ESPERSEN, podjęła się wraz ze szkołą kształcenia w zawodzie automatyk – nowość na rynku edukacyjnym.

Przedsiębiorstwem szkolącym przyszłych mechaników –  monterów maszyn i urządzeń jest KOSPEL S. A.

Pracodawcą, który przygotuje do pracy przyszłych operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest VERAPLAST s.c.

Liczną grupę stanowią właściciele sklepów.