OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Technikum Zawodowe Nr 2

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji włosów. Podczas cyklu nauczania, każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne w szkole, które umożliwiają zdobycie doświadczenia oraz umiejętności fryzjerskich. Poza zajęciami w pracowni uczniowie poznają tajniki higieny, materiałów fryzjerskich, technologii fryzjerskiej, stylizacji oraz podstaw przedsiębiorczości i organizacji salonu fryzjerskiego.

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zawód technik usług fryzjerskich jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Absolwent technikum w tym zawodzie:

 • wykona każdą usługę fryzjerską zgodnie z oczekiwaniem klienta,
 • doradzi odpowiednią do okazji i typu urody fryzurę,
 • zadba o kondycję włosów,
 • zna nowatorskie metody wizualizacji wizerunku,
 • potrafi zarządzać własnym salonem fryzjerskim,
 • zdobędzie wiedzę praktyczną pod okiem zawodowych fryzjerów.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:
  • prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
  • doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
  • wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
  • wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
  • wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
  • wykonywania zmiany koloru włosów,
  • wykonywania stylizacji fryzur,
 2. w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:
  • projektowania fryzur,
  • dokumentowania fryzur,
  • wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 mogą uczestniczyć w projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształconych zawodów do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty otrzymują wsparcie z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia/kursu,
 • stażu w zakładzie pracy.

kliknij na zdjęcie :)))

Zdobycie tytułu technika umożliwia:

 • otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego,
 • pracę w  salonach fryzjerskich,
 • pracę w salonach odnowy biologicznej, itp.

Absolwent może kontynuować naukę w szkołach wyższych.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

zdobywa umiejętności do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych.
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu, itp.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:
  • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
 2. w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
  • wytwarzania produktów spożywczych,
  • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

kliknij na zdjęcie :))

Technikum Zawodowe nr 2 współpracuje z Politechniką Koszalińską , gdzie są realizowane zajęcia z analizy żywności w laboratorium technologii żywności Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.

Uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 mogą uczestniczyć w projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształconych zawodów do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty otrzymują wsparcie z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia/kursy,
 • stażu w zakładzie pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach),
 • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach),
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.