OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Technikum Zawodowe Nr 2

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji włosów. Podczas cyklu nauczania, każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne w szkole, które umożliwiają zdobycie doświadczenia oraz umiejętności fryzjerskich. Poza zajęciami w pracowni uczniowie poznają tajniki higieny, materiałów fryzjerskich, technologii fryzjerskiej, stylizacji oraz podstaw przedsiębiorczości i organizacji salonu fryzjerskiego.

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zawód technik usług fryzjerskich jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Absolwent technikum w tym zawodzie:

 • wykona każdą usługę fryzjerską zgodnie z oczekiwaniem klienta
 • doradzi odpowiednią do okazji i typu urody fryzurę
 • zadba o kondycję włosów
 • zna nowatorskie metody wizualizacji wizerunku
 • potrafi zarządzać własnym salonem fryzjerskim
 • zdobędzie wiedzę praktyczną pod okiem zawodowych fryzjerów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów

3) wykonywania strzyżenia włosów

4) wykonywania stylizacji fryzur

5) wykonywania projektów fryzur.

Uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 mogą uczestniczyć w projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształconych zawodów do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty otrzymują wsparcie z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia/kursu,
 • stażu w zakładzie pracy.

kliknij na zdjęcie :)))

Zdobycie tytułu technika umożliwia:

 • otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego
 • pracę w  salonach fryzjerskich
 • pracę w salonach odnowy biologicznej, itp.

Absolwent może kontynuować naukę w szkołach wyższych.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

zdobywa umiejętności do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych.
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu, itp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania produktów spożywczych

2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych

3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

kliknij na zdjęcie :))

Technikum Zawodowe nr 2 współpracuje z Politechniką Koszalińską , gdzie są realizowane zajęcia z analizy żywności w laboratorium technologii żywności Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.

Uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 mogą uczestniczyć w projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształconych zawodów do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty otrzymują wsparcie z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia/kursy,
 • stażu w zakładzie pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
 • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.