Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia

Wiodące kierunki Branżowej Szkoły I stopnia to:

 • automatyk,
 • cukiernik,
 • elektromechanik,
 • fryzjer,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • sprzedawca,
 • tapicer,

i wiele innych.

3 – letnia BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

kształci uczniów w systemie dualnym, który zakłada połączenie nauki teoretycznej w szkole z nauką praktyczną zawodu u pracodawców:

 • największą grupę stanowią rzemieślnicy (fryzjerzy, cukiernicy, piekarze, stolarze) zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych
 • Grupa ESPERSEN, która podjęła się wraz ze szkołą kształcić w zawodzie automatyk,
 • przedsiębiorstwem szkolącym przyszłych mechaników – monterów maszyn i urządzeń jest KOSPEL S.A.
 • pracodawcą, który przygotuje do pracy przyszłych operatorów maszyn i urządzeń tworzyw sztucznych jest VERAPLAST s.c.
 • liczną grupę stanowią właściciele sklepów.