Kształcimy w zawodach

Wiodące kierunki Branżowej Szkoły I stopnia to:

między innymi:

  • automatyk
  • cukiernik
  • elektronik
  • elektryk
  • fryzjer
  • kucharz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • operator obrabiarek skrawających
  • piekarz
  • sprzedawca
  • stolarz.

3 letnia BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

kształci uczniów w systemie dualnym, który zakłada połączenie nauki teoretycznej w szkole lub na turnusach dokształcania zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników z nauką praktyczną zawodu u pracodawców:

 • największą grupę stanowią rzemieślnicy (fryzjerzy, cukiernicy, piekarze, stolarze) zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych
 • spółka ESPERSEN, która podjęła się wraz ze szkołą kształcić w zawodzie automatyk
 • przedsiębiorstwem szkolącym przyszłych operatorów obrabiarek skrawających jest GEA Sp. z o.o.
 • pracodawcą, który przygotuje do pracy przyszłych operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest VERAPLAST S.C. i ROTHO sp. z o.o.
 • liczną grupę stanowią właściciele sklepów.