Nabór na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Nr 8 w Koszalinie planuje nabór do:

Technikum Zawodowego Nr 2:

  • 1/2 oddziału w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich  – 15 uczniów
  • 1/2 oddziału w zawodzie Technik Technologii Żywności – 15 uczniów

Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2:

  • 1/2 oddziału w zawodzie fryzjer – 15 uczniów,
  • 1/2 oddziału w zawodzie sprzedawca – 15 uczniów,
  • 1/2 oddziału w zawodzie mechanik monter-maszyn i urządzeń – 15 uczniów,
  • 1/2 oddziału w zawodzie cukiernik – 15 uczniów,
  • 1 oddział wielozawodowy (zawody automatyk, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, piekarz, stolarz, tapicer i inne) – 30 uczniów.

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego

nabory.eduportal.koszalin.pl

Ze względu na prowadzenie rekrutacji metodą elektroniczną pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, jest osobiste zarejestrowanie się w serwisie internetowym nabory.eduportal.koszalin.pl i wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15:00.

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz.15:00 będzie istniała możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.