Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I na spotkanie z dyrekcją, pedagogiem, kierownikiem warsztatów szkolnych, wychowawcami, które odbędzie się w dniu 6 września 2022 roku o godzinie 16:00.