„Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”

Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie zakończył udział w projekcie „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”.

Celem głównym projektu było minimalizowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 powodujących osłabioną kondycję psychiczną uczniów.

W ramach projektu umożliwiliśmy uczniom naszej szkoły udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego, języka angielskiego, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych, a także indywidualne porady i konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Po zakończonych zajęciach wśród uczestników zauważono między innymi wzrost ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej, poprawę umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów niewerbalnych i werbalnych, wzrost pożądanej aktywności ruchowej, odreagowanie napięć i negatywnych emocji, zwiększenie pewności siebie uczniów, odbudowanie motywacji do nauki, pokonanie nieśmiałości.

Projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.