Służba więzienna

15.05.2024 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli służby więziennej z Aresztu Śledczego w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: 1 TTŻ, 1 TUF, 1aWZ, 1 F, 1S, 1MC, 2MW oraz 2S. Goście podczas zajęć przypomnieli uczniom o przepisach Kodeksu karnego i grążących im konsekwencjach za popełnianie czynów zabronionych, uświadomili im, że za wiele działań, które podejmuje młodzież grozi odpowiedzialność karna, mimo że często nie są oni tego świadomi.  Ponadto przedstawili realia pracy w służbie więziennej i zobrazowali codzienne życie osadzonych.  Dodatkowo wszyscy chętni mogli przymierzyć ubiór interwencyjny strażnika więziennego wraz z akcesoriami. Niektórzy z uczniów zdecydowali się nawet na przymierzenie kajdanek czy pasa ograniczającego ruchy.