Zapraszamy na spotkania w godzinach od 15:45 – 17:00.