Oferta Szkolnej Agencji Ubezpieczeniowej

OFERTA SZKOLNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ

 

1. W SZKOLNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ istnieją dwie formy zakupu
polisy:

FORMA TRADYCYJNA

FORMA ON-LINE

*   Zawierana jest polisa
*   Składkę łączną przekazuje się na rachunek polisy
*   Rodzic samodzielnie ubezpiecza dziecko poprzez Platformę na
www.szkolnaagencja.pl (z opłaceniem składki)
*   Placówka otrzymuje link do umieszczenia na stronie www/dzienniku elektronicznym
*   Zapewniamy ulotki dla rodziców i plakaty z instrukcją

2. WYRÓŻNIK OFERTY, DODATKOWA KORZYŚĆ:

* Ubezpieczając poprzez SZKOLNĄ AGENCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wzrośnie DODATKOWO O 1% (szczegóły w przykładzie i zał.)

PRZYKŁAD:

Dziecko doznało złamania kości nadgarstka. Uraz nie wymagał hospitalizacji, dziecko leczono zachowawczo. Po kilku tygodniach podczas wizyty kontrolnej orzeczono zakończenie leczenia. Suma ubezpieczenia wybrana przez rodzica podczas zakupu ubezpieczenia wyniosła 20 000, czyli 1% /200 zł. Według tabeli uszczerbku – zał. nr 2 do OWU, uszczerbek na zdrowiu przy tym urazie wynosi 2%.

* STANDARDOWO WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WYNIESIE 400ZŁ, czyli 2%
z 20000zł
* UBEZPIECZAJĄC POPRZEZ SZKOLNĄ AGENCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WZROŚNIE O 200ZŁ I WYNIESIE 600ZŁ, czyli 3% z
20 000zł (dodatkowa korzyść, dodatkowy 1% uszczerbku)

3. LINK DO PRZYSTĄPIENIA INDYWIDUALNEGO (ULOTKA ONLINE W ZAŁ.):

HTTPS://WWW.SZKOLNAAGENCJA.PL/ZAREJESTRUJ-DZIECKO/?SZKOLA=SAU100 [1]

MOŻEMY TEŻ DOSTARCZYĆ INFORMACJE Z INSTRUKCJĄ DLA KAŻDEGO RODZICA W WERSJI PAPIEROWEJ.

DO TEJ PORY UBEZPIECZYLIŚMY W RAMACH NNW SETKI TYSIĘCY
UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW W CAŁEJ POLSCE. NASI KLIENCI DOCENILI W NASZYCH OFERTACH PRZEDE WSZYSTKIM:

* WYPŁATA OD 1-GO DNIA POBYTU W SZPITALU, w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku
* OCHRONA PODCZAS WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU W SZKOLE I POZA NIĄ (np. w klubach sportowych)
* ZWROT KOSZTÓW ODBUDOWY STOMATOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ KOSZTÓW LECZENIA
* WYPŁATA ŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZŁAMANIA, SKRĘCENIA,
ZWICHNIĘCIA oraz pogryzienia przez zwierzęta i ukąszenia przez owady
* ASSISTACE – szybka pomoc dla Dziecka w trudnych sytuacjach po
wypadku
* ELASTYCZNE FORMY ZAKUPU POLISY z możliwością wyboru odpowiedniego
wariantu

Zespół
Szkolnej  Agencji Ubezpieczeniowej

tel. 531-417-299 tel. 731-076-132 biuro@szkolnaagencja.pl
www.szkolnaagencja.pl

Anna Salij-Kaczkowska
Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa

tel. 531-417-299
tel. 731-076-132

załączniki:

OFERTA

ULOTKA ON-LINE

OWU Twoje Dziecko z karta IDD

POSTANOWIENIE DODATKOWE-WYRÓŻNIK