„Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”

Informujemy o trwałym usunięciu danych osobowych uczestników projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” i braku ich posiadania przez Administratora danych, którym jest Grantodawca projektu – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.