„Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”

Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie przystąpił do realizacji projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. W ramach projektu oferujemy uczniom naszej szkoły udział w zajęciach dodatkowych. Aktualnie trwa rekrutacja. Szczegóły u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Zajęcia dla uczniów technikum zawodowego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z pracowni cukierniczej dla uczniów klasy III technikum zawodowego po szkole podstawowej.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z pracowni cukierniczej dla uczniów klasy III technikum zawodowego po gimnazjum.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla maturzystów.

„Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii żywności.

Indeks w kieszeni.  Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii dla ucznia z klasy 4 TZ.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas technikum zawodowego.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Indywidualne porady i konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia dla uczniów szkoły branżowej.

Zajęcia dla uczniów szkoły branżowej

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotu sprzedaż towarów dla uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodzie sprzedawca.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do części praktycznej egzaminu czeladnika w zawodzie cukiernik.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe.

Zajęcia wyrównawcze z wf – grupa 1.

Indywidualne porady i konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia dla uczniów technikum.

Zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego – grupa 2.

Projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.