Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Diana Kaliniewicz.

Zastępca przewodniczącej: Wiktoria Krauze, Klaudia Załomska, Natalia Gąsiorowska.

Członkowie: gospodarze klas.

Opiekunowie: mgr Małgorzata Jakubiak oraz mgr Joanna Hałasa.