Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Dagmara Z. z klasy 2 Tz

Zastępca przewodniczącej: Wiktoria Z. z klasy 3 Tz

Członkowie: gospodarze klas.

Opiekunowie: mgr Małgorzata J. oraz mgr Joanna H.