Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej

Uczennice klasy III Technikum Zawodowego, kształcące się w zawodzie technik technologii żywności uczestniczyły w zajęciach z analizy żywności w laboratorium technologii żywności Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia prowadziły p. dr Sylwia Mierzejewska i mgr inż. Aldona Bać.