Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Prowadzimy nabór na następujące kierunki (nauka trwa 3 lata):

 • sprzedawca
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • ślusarz
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,

i inne zawody:

 • elektromechanik
 • krawiec
 • złotnik – jubiler
 • kaletnik
 • drukarz
 • obuwnik
 • introligator
 • zegarmistrz
 • stolarz
 • kuśnierz
 • tapicer
 • optyk-mechanik
 • wędliniarz
 • kamieniarz.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na prawach pracownika młodocianego, a więc powinni we własnym zakresie podpisać z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczniowie klasy mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych będą mieli możliwość odbywania zajęć praktycznych w ramach indywidualnej umowy z koszalińskimi zakładami pracy KOSPEL i Veraplast s.c.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 4. Fotografie 3 szt.
 5. Karta zdrowia.
 6. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.