Technikum Zawodowe nr 2

Oferujemy kształcenie w dwóch kierunkach:

Technik Usług Fryzjerskich

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zawód technik – usług fryzjerskich jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Absolwent technikum w tym zawodzie:

 • wykona każdą usługę fryzjerską zgodnie z oczekiwaniem klienta
 • doradzi odpowiednią do okazji i typu urody fryzurę
 • zadba o kondycję włosów
 • zna nowatorskie metody wizualizacji wizerunku
 • potrafi zarządzać własnym salonem fryzjerskim
 • zdobędzie wiedzę praktyczną pod okiem zawodowych fryzjerów.

Zdobycie tytułu technika umożliwia otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach fryzjerskich, salonach odnowy biologicznej.

Technik Technologii Żywności

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych.
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu, itp.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
 • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

Wymagane dokumenty do Technikum Zawodowego Nr 2:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły
 2. Fotografie podpisane 3 szt.
 3. Karta zdrowia
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 5. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 7. Ewentualnie wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.