Cybernauci

Dbałość o bezpieczeństwo w Internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia, jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych, dlatego  szkoła włączyła się w realizację działań „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

Jest to ogólnopolski projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Patronat honorowy objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Takie zajęcia realizowane były w naszej placówce. Koordynatorem projektu i zarazem realizatorem Pani Małgorzata Szymczak-Grześkowiak Emisariusz Bezpiecznego Internetu. Tematyka warsztatów dotyczyła ochrony wizerunku w sieci, bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa.

Podczas warsztatów uczniowie uzyskali informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności z portali społecznościowych, a także dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z Internetu.

Przy okazji wywiadówek w szkole, odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów, a także kadry nauczycielskiej. Nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa, poznali nowe inspiracje do pracy z uczniami z użyciem nowych technologii. Wszystkie informacje i wskazówki zdobyte podczas zajęć pozwalają na bezpieczne korzystanie z wszelkich technologii informacyjnych i komunikacyjnych.