Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Informacje ogólne

W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” informujemy, że szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 15 000 zł w tym: wkład własny w wysokości 3 000 zł.

Wsparcie finansowe zostało udzielone na:

  • zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej,
  • oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Program zostanie zrealizowany do dnia 31.12.2021 roku.

List otwarty do rodziców

Kto czyta książki, żyje podwójnie Umberto Eco

 

Szanowni Państwo!

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że biblioteka Zespołu Szkół nr 8 im. T. Kościuszki w Koszalinie wzbogaciła swój księgozbiór o nowe, atrakcyjne pozycje, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nasza placówka otrzymała 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych w celu promowania czytelnictwa, szczególnie wśród uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2. Zasięgnięto opinię rodziców oraz samorządu szkolnego jak również uwzględniono propozycję młodzieży, konsultowano się z Miejską Biblioteką Publiczną w Koszalinie w sprawie preferencji czytelniczych młodzieży, w związku z tym zostały zakupione książki do bibliotek szkolnej, placówka przystąpiła również do szeregu działań związanych z NPRCz, promujących czytelnictwo, które przy Państwa wsparciu przyczyni się do pogłębienia wiedzy i rozwoju osobowości naszych podopiecznych.