Pedagog specjalny

 

mgr Joanna May


Pedagog specjalny Zespołu Szkól nr 8
im. Tadeusza Kościuszki
w Koszalinie,

gabinet nr 8
tel. (94) 343-81-68
e – mail: pedagogspecjalny@zs8.koszalin.pl

 

Pedagog specjalny, we współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami, wspiera działania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne szkoły. Ułatwia uczniom, szczególnie tym, z trudnościami edukacyjnymi, psychospołecznymi, uczniom z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, odnalezienie siebie
w grupie, przyswajanie wiedzy, adaptację w warunkach szkolnych, akceptację siebie.