Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

Katarzyna Majewska – przewodnicząca

Małgorzata Jusiewicz – skarbnik

Katarzyna Głąbik-Włodarczyk – sekretarz