Pedagog szkolny

 

mgr Judyta Kalarus


Pedagog szkolny Zespołu Szkól nr 8
im. Tadeusza Kościuszki
w Koszalinie,

gabinet nr 20
tel. (94) 343-81-68
e – mail: pedagog@zs8.koszalin.pl

Do zadań pedagoga szkolnego należy m.in. współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, profilaktyka wychowawcza, prowadzenie zajęć z młodzieżą, pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, pomoc w trudnościach szkolnych.