Samorząd Uczniowski, czyli nic o nas bez nas

1.Samorząd ZS nr 8 tworzy cała społeczność uczniowska, która wybiera spośród siebie swoich przedstawicieli. Reprezentują oni interesy i pomysły młodzieży wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej oraz pracowników administracji.

2. Samorząd to miejsce dla każdego ucznia ZS nr 8. Najlepiej odnajdą się w nim osoby, które mają dobre pomysły i chęci, żeby wpływać na to, co dzieje się w szkole, a także posiadają energię, by wcielać w życie uczniowskie inicjatywy.

3. Dzięki pracy w Samorządzie można rozwijać swoje umiejętności i talenty, kształcić poczucie sprawczości, a także realnie tworzyć kalendarz imprez i uroczystości szkolnych oraz kreować atmosferę sprzyjającą nauce i wypoczynkowi.

Nasi ludzie, czyli kto nas reprezentuje

Przewodnicząca  SU – Laura Bieniek 4TZ

Wiceprzewodniczący SU – Oliwia Wesołowska 4TZ

Członkowie prezydium SU – Martyna Artych 1 TUF,

Sofia Bobrokowa 1TUF,

Klaudia Brach 2 TZF,

Roksana Brzezińska 2 TZF

Opiekunowie: mgr Małgorzata Jakubiak, mgr Joanna Hałasa

Nasze cele, czyli czym się kierujemy

 • Promocja idei samorządności,
 • rozwój autonomii uczniowskiej,
 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb młodzieży,
 • kształtowanie aktywności i sprawczości młodych ludzi,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania,
 • zachęcanie do aktywności i twórczej pracy.

Samorząd co roku opracowuje plan działania agendy, na podstawie propozycji i potrzeb zgłaszanych przez młodzież. Obejmuje on między innymi:

 • organizację imprez i uroczystości szkolnych,
 • kreowanie życia kulturalnego szkoły,
 • przygotowywanie zbiórek pieniężnych i imprez charytatywnych,
 • promowanie idei wrażliwości, empatii i wsparcia potrzebujących,
 • współpracę ze stowarzyszeniami, urzędami i instytucjami oświatowymi,
 • promowanie osiągnięć edukacyjnych, zawodowych i sportowych placówki,
 • opiniowanie dokumentacji szkolnej,
 • współpracę ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, Radiowęzłem Szkolnym i innymi agendami funkcjonującymi w placówce.

Działamy, czyli Samorząd w akcji

Nasze imprezy w roku szkolnym 2023/2024:

 • Organizacja Miejskich Obchodów inauguracji roku szkolnego 2023/24,
 • Współorganizacja akcji „Sprzątanie Świata”,
 • Lekcja obywatelska – organizacja prawyborów parlamentarnych,
 • szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej,
 • Organizacja imprezy „Bardzo Straszny Dzień”,
 • Współorganizacja szkolnej gali z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
 • Udział w akcji „Nakarm pieska na OLX”,
 • „Spotkanie z kolędą”,
 • „Karnawał inaczej”,
 • Dni Patrona Szkoły,
 • Pożegnanie maturzystów,
 • „Śniadanie na trawie”.

Regulamin Samorządu umieszczono TUTAJ