Komunikaty

Uwaga maturzyści!

Matury 2024 są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem CKE od 7 do 24 maja 2024 roku w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. Matury ustne odbędą się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

Jakie zmiany?

W 2024 roku maturzystów obowiązywać będą wymagania egzaminacyjne (obniżone o ok. 20-25 proc.) wprowadzone ze względu na częściowe zdalne nauczanie spowodowane z pandemią koronawirusa. W 2024 roku nie będzie również progu 30% na egzaminie z przedmiotu dodatkowego. Będzie obowiązywać zasada tak, jak w latach ubiegłych, czyli wymagane będzie jedynie przystąpienie do jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Jakie egzaminy?

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.:

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi niezbędnymi komunikatami i dokumentami.

Wicedyrektor szkoły
Matylda Wojciechowska