Doradca zawodowy

mgr Wioleta Kuryło


Doradca zawodowy Zespołu Szkól nr 8
im. Tadeusza Kościuszki
w Koszalinie,

gabinet nr 5B
tel. (94) 343-24-21 wew.34
e – mail: doradcazawodowy@zs8.koszalin.pl

Szkolny doradca zawodowy wspiera uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej i poruszaniu się po rynku pracy oraz stwarza warunki do samopoznania, określenia swoich zasobów i mocnych stron.