Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz naszej szkoły. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać uczniów do większej aktywności. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci.

Sugerowana kwota wpłaty na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100 zł.

Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie.
Proponujemy dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców w PKO BP S.A.:
74 1020 2791 0000 7202 0008 6272
(tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia)