Dyrektor

 

 

mgr Dominika Majkowska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 8
im. T. Kościuszki w Koszalinie

tel. służbowy (94) 343-24-21
e-mail: dominika.majkowska@edukacja.koszalin.pl